Market

VIH กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชกำไร Q1/67 โตสนั่น 87% ปั้นทีมผู้บริหารไฟแรง ยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศ ดันกำไรปี 67 ทำนิวไฮ
20 พ.ค. 2567

บมจ. ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ (VIH) ในนามกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดเผยความสำเร็จ Q1/67 กำไรเติบโตแรงกว่า 87% หรืออยู่ที่กว่า 72 ล้านบาท รายได้รวม 674 ลบ. เติบโตต่อเนื่องทั้งรายได้จากผู้ป่วยใน-ผู้ป่วยนอก ขณะที่โค้งแรกศูนย์หัวใจทำรายได้สูงสุดตั้งแต่เปิดบริการ ควบคู่บริหารค่าใช้จ่ายรวม พร้อมวาง 3 กลยุทธ์หลักปี 67 เสริมพลังองค์กรด้วยทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ - ปั้นธุรกิจโรงพยาบาลภายใต้ ESG – ยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ทั้งศูนย์รักษาโรคทางจอประสาทตา ศูนย์ผู้มีบุตรยาก และคลินิกระบบการหายใจ ปักธงกำไร All Time High ต่อเนื่อง 

ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) หรือ VIH ดำเนินธุรกิจในนามกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดเผยถึง ผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2567 ของบริษัทฯและบริษัทย่อย (สิ้นสุด 31 มีนาคม 2567)  สำหรับรายได้รวม 673.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.77% โดยเป็นรายได้จากกิจการโรงพยาบาล 665.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.13% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่การบริหารจัดการทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนมาที่ค่าใช้จ่ายรวม (Total expense) เพิ่มขึ้นเพียง 4.16% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 72.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 33.61 ล้านบาท เติบโตสูงถึง 86.85% 

โดย VIH เน้นการขยายการบริการสำหรับกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป ซึ่งมีรายได้อยู่ที่ 365.07 ล้านบาท เติบโต 11.82% จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยแบ่งเป็นรายได้จากผู้ป่วยนอกเท่ากับ 169.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.34% และจำนวนผู้ป่วยนอกเข้ามารับการรักษาเพิ่มขึ้น 0.78% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ในส่วนของรายได้จากผู้ป่วยในเท่ากับ 195.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.06% และจำนวนผู้ป่วยในที่เข้ามารับการรักษาเพิ่มขึ้น 14.43% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

กลุ่ม VIH มุ่งเน้นบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญ กอรปด้วยความเชื่อมั่นจากผู้ใช้บริการ จึงเดินหน้าขยายศักยภาพของศูนย์ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง ชูความโดดเด่นของศูนย์หัวใจวิชัยเวชฯ ทำรายได้เพิ่มขึ้นถึง 25.71% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ศูนย์ผู้มีบุตรยากอัครบุตรทำรายได้สูงสุดตั้งแต่เปิดบริการ เติบโตอย่างต่อเนื่อง อยู่ที่ 9.86% จากงวดเดียวกันของปีก่อน รายได้ผู้ป่วยกลุ่มสิทธิ์ประกันสังคม เติบโต 7.44% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากจำนวนผู้ประกันตนที่เพิ่มขึ้นและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้านศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินของสาขาอ้อมน้อย เติบโต 41% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน และได้การรับรองหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับสูง จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ทำให้คาดการณ์เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

รวมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการประหยัดต่อขนาด (economic of scale) โดยเน้นยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ การนำเครื่อง MRI ที่มีเทคโนโลยีที่สูงขึ้นมาแทนที่เครื่องเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาโดยที่สามารถบริหารต้นทุนลดลงได้อีกด้วย ควบคู่ไปกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม มีการใช้ Solar Rooftop อย่างเต็มประสิทธิภาพในสาขาอ้อมน้อย สาขาหนองแขม และสาขาสมุทรสาคร และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทดแทนการใช้กระดาษอย่างเต็มที่

พร้อมก้าวสู่ปี 2567 กับ VIH ที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ มุ่งมั่นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมขยายฐานลูกค้า ด้วยกลยุทธ์หลัก 3 ประการ เสริมพลังองค์กรด้วยทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ โดย VIH ได้แต่งตั้งรองเจ้าหน้าที่บริหารที่มีความสามารถและเปี่ยมไปด้วยวิสัยทัศน์ พร้อมทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ขับเคลื่อนกลยุทธ์ของ VIH อย่างมีประสิทธิภาพ

อีกทั้ง ยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เพื่อมอบบริการที่มีคุณภาพสูงสุดแก่ผู้ป่วย ตัวอย่างความสำเร็จ ได้แก่ ศูนย์หัวใจวิชัยเวชฯ ขยายทีมแพทย์ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอกเพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น ศูนย์รักษาโรคทางจอประสาทตาที่มีความยากซับซ้อนที่สาขาแยกไฟฉาย ซึ่งจะเปิดให้บริการภายใน เดือนสิงหาคม 2567 และวางแผนยกระดับคลินิกระบบการหายใจที่สาขาหนองแขม โดยให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคระบบการหายใจ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญภายในปี 2567

นอกจากนี้ มุ่งสู่ธุรกิจที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสังคมบริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารงานด้วยความโปร่งใสและยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

Copyrights © 2021 All Rights Reserved by Clubhoon.com