บทความ

“กรุงศรี ออโต้” แนะ 3 วิธีคิดก่อนกู้ ต้อง “ปรับความคิด-เตรียมความพร้อม-มีความรับผิดชอบ”
1 มิ.ย. 2567

ปัญหาหนี้ครัวเรือนเป็นประเด็นเปราะบางที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน ประเทศไทยมีระดับหนี้ครัวเรือนต่อจีดีพีสูงเป็นลำดับต้นของโลก โดยในปี 2566 หนี้ครัวเรือนของไทยปรับขึ้นสู่ระดับ 91.3% ต่อจีดีพี[1] จากคุณภาพสินเชื่อและความสามารถในการชำระหนี้ที่ลดลง แม้ประเทศไทยจะอยู่ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลง แต่ความจำเป็นในการใช้จ่ายของประชาชนยังคงมีอยู่ และในบางสถานการณ์ ความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อจึงอาจเป็นทางเลือกที่สร้างโอกาสเพื่อต่อยอดทางการเงิน ปลดล็อกโอกาสทางธุรกิจให้กับใครหลาย ๆ คน อย่างไรก็ตาม ก่อนการตัดสินใจขอสินเชื่อทุกครั้ง ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ

 

‘กรุงศรี ออโต้’ ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มุ่งสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องการเงินแก่ประชาชน สานต่อโครงการกรุงศรี ออโต้ สมาร์ท ไฟแนนซ์ (Krungsri Auto $mart Finance) ส่ง ‘3 วิธี คิดก่อนกู้’ ชูหลัก “ปรับความคิด-เตรียมความพร้อม-มีความรับผิดชอบ” เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน สนับสนุนความรู้เท่าทันก่อนการขอสินเชื่อ และวางแผนจัดระบบการเงินอย่างสมาร์ท พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ในชีวิต

 

  • Financial Attitude – การปรับความคิดเพื่อเข้าใจว่าสินเชื่อไม่เท่ากับปัญหาเมื่อใช้สินเชื่ออย่างชาญฉลาด เพราะการก่อหนี้ที่ดีสามารถยกระดับโอกาสให้กับชีวิต สร้างผลประโยชน์ในอนาคต และสร้างความมั่นคงในระยะยาว โดยต้องคำนึงถึงความจำเป็นของการใช้สินเชื่อ ต้นทุนโดยรวม และความพร้อมของการขอสินเชื่อ
  • Financial Readiness – การเตรียมความพร้อมก่อนการขอสินเชื่อ โดยการประเมินภาพรวมของรายรับและรายจ่ายต่อเดือนของตนเอง เปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายก่อนการขอสินเชื่อและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นหลังการขอสินเชื่อ เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถผ่อนไหวและผ่อนชำระได้ตลอดอายุสัญญา
  • Financial Discipline – มีความรับผิดชอบต่อการใช้สินเชื่อ วางแผนและมีระเบียบวินัยทางการเงินผ่านการผ่อนชำระให้ตรงเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ และช่วยรักษาประวัติการชำระหนี้และสร้างเครดิตที่ดีให้ตัวเองอีกด้วย

 

การใช้สินเชื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยเพิ่มโอกาสและยกระดับชีวิตหากใช้สินเชื่ออย่างชาญฉลาด กรุงศรี ออโต้ มุ่งลดความเหลื่อมล้ำและข้อจำกัดในการเข้าถึงความรู้ทางการเงิน ผ่านโครงการ กรุงศรี ออโต้ สมาร์ท ไฟแนนซ์ เพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีความรู้และความเข้าใจทางการเงิน พร้อมเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีทางการเงิน เพื่อนำเงินทุนไปต่อยอดโอกาสสู่ความสำเร็จในชีวิต ผ่านแนวทางการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Krungsri Auto Responsible Lending) เพื่อสร้างสังคมที่เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ผู้ที่สนใจสามารถรับชมวิดีโอ ‘3 วิธีคิดก่อนกู้’ และประเมินความพร้อมก่อนก่อนกู้ บนแอปพลิเคชัน GO by Krungsri Auto

Copyrights © 2021 All Rights Reserved by Clubhoon.com