Interview

เคทีซี-กรมบังคับคดี จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดีที่กรุงเทพ ดีเดย์ 17-18 กุ.พ. 67
1 ก.พ. 2567

นายพีระพงศ์ พิตรพิบูลพาทิศ ผู้บริหารสูงสุดสายงานสำนักกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรม บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด (KTBL)  และบริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด จะจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องประชุมวิวัฒนไชย ชั้น 8 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์กรุงเทพฯ เพื่อเปิดเวทีให้ลูกหนี้เคทีซีและ KTBL ได้มีโอกาสเจรจาชำระหนี้ โดยมีผู้ไกล่เกลี่ยจากกรมบังคับคดีเป็นคนกลางในการหาแนวทางยุติคดี โดยลูกหนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพียงเตรียมเอกสารประกอบการเจรจาในวันงาน ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หรือหากมอบอำนาจไกล่เกลี่ยแทน ขอให้จัดเตรียมสำเนาบัตรประชาชนผู้ใช้บัตรและผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และหนังสือมอบอำนาจ

 

ผู้สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยกรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่วันที่21 ธันวาคม 2566 - 7 กุมภาพันธ์ 2567 หรือติดต่อแผนกประนอมหนี้ โทร. 02-631-3399 และ 02-631-3668 

Copyrights © 2021 All Rights Reserved by Clubhoon.com